je to:Ani jeden nemůže žít,jestliže druhý zůstává na živu.